Grabovoj elmélet tudományos alapjai

Grabovoj elmélet

Grabovoj elmélet – Egy tudásrendszer, amely lehetővé teszi, hogy gondolkodás útján hangoljuk a tudatunkat és olyan szellemi fejlődést érjünk el, amivel Teremtőien és harmonikusan tudjuk irányítani az eseményeket.

Megmentésről és a harmonikus fejlődésről

Grigorij Grabovoj tanításának célja a „Megmentésről és a harmonikus fejlődésről”- az egyetemes megmentés és minden egyes ember személyes megmentése, valamint az örök, teremtő harmonikus fejlődés biztosítása.
Grigorij Grabovoj tanításának legfontosabb feladata egy lehetséges globális világkatasztrófa elhárítása.
A cél elérésének alapvető módszere, megtanítani mindenkit a Grigorij Grabovoj Tanításában átadott technológiákra.
Grigorij Grabovoj Tanításában megfogalmazott célok elérésének eszköze: minden egyes ember egyéni tudata, amelyen keresztül megvalósul az események közvetlen irányítása az örök fejlődés tekintetében.
Megértve Grigorij Grabovoj Tanítását, minden ember a saját sorsának ura lehet, irányíthatja saját életeseményeit, amelybe beletartozik az egészség harmonizációja Grigorij Grabovoj tanításai alapján olyan módszerekkel, amelyek lehetővé teszik a saját tudat kiszélesítését és elsajátíthatóvá válik a minket körülvevő valóság irányítása.

A módszereim lehetőséget adnak az embereknek tudatukon keresztül teremtői irányban megváltoztatniuk az életük eseményeit, többek közt rendbe hozni az egészségüket is. A szellem szintjén ez bárkinek érthető, hiszen a megmentés mindenkit érint. A siker csak a törekvés teremtői mivoltától és az ember saját gyakorlatában megvalósuló, a rendszer szerinti egymást követő ajánlott ismeretek elsajátításától függ.
Grigorij Grabovoj

Grabovoj tudásrendszere lehetővé teszi számunkra, hogy ne függjünk tovább a véletlenektől. Ezt mindenki számára elérhető, tehát ki kell lépni arra a szintre, hogy az egymás utáni eseményeket teremtői módon hozzuk létre.
Először a világ az információn belül kerül létrehozásra, mint egy információ. Ahhoz, hogy a fizikai valóságban létrejöjjön egy esemény, ezt az eseményt először az információban kell létrehozni. Ez egy törvény.

Mi az első az információ vagy az anyag?

Grabovoj bizonyította, hogy az esemény átmenet az információból a fizikai valóságba. A Föld valamennyi lakója állandóan részt vesz ebben a mechanizmusban, nem kell hozzá különleges képesség, csak a lehetőségeket kell megnyitni hozzá. Ez most tudattalan és esetleges még. Tudatos irányítással pontosan lehet teremteni, hatékonnyá válik az irányítás, olyan események sora jön, amire szükségünk van. Saját életünk feletti irányítás egyszerű dolog, bárki számára elsajátítható!
Grabovoj-féle irányítás szellemi szinten megy végbe. Minden eseményt az információ hoz létre, amire gondolunk az megvalósul!

„A megfelelő lelki törekvések, a megfelelő megértés és megfelelő rendszeres gyakorlatok segítségével elérhető, hogy ez a magasabb tudatállapot mindig Önökkel legyen.” G. Grabovoj

Az egészség: szabályozott információ. Először minden információs szinten létezik. Ha az információn belül megváltoztatjuk a dolgokat, az események is megváltoznak. Nem változtatunk a következő eseményen, hanem létrehozzuk harmonikusan! Tehát ha így teszünk a betegség eleve létre sem jön! Fontos, hogy tudjuk Grabovoj módszerével sosem gyógyítunk, hanem a következő információt harmonizáljuk!
A jövő minden megszülető eseménye gyakorlatilag tartalmazza az összes előtte lévő esemény információját. Minden ami a múltban volt, abból az információból épül fel a jövő. Ez a Karma.
Grigorij Grabovoj úgy tartja, hogy az ember, az akarat teremtménye – de nem az őt üldöző sors áldozata. Az ember szenvedése vagy jóléte – a cselekedeteinek fizetsége. Mindezt pontosan irányítja a Világegyetem matematikai tudattalanja, amelyet Karmának neveznek.
Szemináriumain Grigorij Grabovoj a Karmával kapcsolatban az alábbiakat mondja:

Elérkezett az idő, amikor irányítanunk kell a Karmát. Rögtön felmerül a kérdés: Ez vajon lehetséges? Grigorij Grabovoj válasza határozott és meggyőző:

A Karma a megingathatatlan, rendíthetetlen kozmikus igazságosság törvénye, az ok és okozat törvénye.

13672195_1057997730922286_138442227_n

Én felépítettem a megmentés Karmájának modelljét. Ezt megértve, érthetővé válik a múlt önszabályozásának természete a jövő viszonylatában. Ebben az esetben a múltra úgy tekintünk, mint a jelenből a jövő érdekében/vonatkozásában megváltoztatható rendszerre. Amennyiben ez így van, akkor tehát lehetőség van teremtő módon/lehetséges bármiféle eseményt átalakítani a megváltás Karmájának meghatározott pontjára hatva/hatást kifejtve.

A fentiekben leírtak igazolásául szolgált Grigorij Grabovoj diagnosztikai tevékenysége, 1995-ben Bulgáriában, a Kozloduevszki ASZ (Atomerőmű) állapotával kapcsolatban. Grigorij Grabovoj tényszerűen megakadályozott egy „világvégét” – amelynek lehetőségére előre figyelmeztették civilizációnkat a kanonikus iratokban. (Részletesebb információ található Grigorij Grabovoj archívumában). Ő az, aki civilizációnk történetében először tár fel olyan szakrális tudást, amely korábban csak egyes beavatottak számára volt hozzáférhető.